Бъбрек

Бъбреците и надбъбречните жлези са чифтни органи, разположени в задната част на корема.

Всеки бъбрек е с дължина 10-12 см. Основната им функция е да филтрират кръвта, която преминава през тях по няколко пъти на ден. 

Те изхвърлят отпадните продукти, контролират водния баланс на организма, и регулират електролитния му баланс. При филтрирането на кръвта се образува урината, която през уретерите се оттича надолу към пикочния мехур.

Хирургичното премахване на бъбрек се нарича нефректомия (от лат. nephro - бъбреци, ectomy - отстраняване). Процедурата се извършва за лечение на бъбречни заболявания и травми. Тя може да бъде парциална или радикална. При парциалната нефректомия се премахва част от бъбрека, а при радикалната - целия бъбрек заедно с част от уретера, надбъбречната жлеза и мастната тъкан, обграждаща бъбреците. 

Лапароскопската хирургия е миниинвазивна алтернатива на отворения тип бъбречна хирургия, с намалена болка и ускорено възстановяване. Извършването й изисква специални умения на хирурга, но често е ограничено от общото здравословно състояние на пациента. 

Лапароскопската нефректомия е подходящ метод за лечение при следните диагнози: 

• Доброкачествено заболяване на бъбрека.

• Радикална нефректомия при бъбречни тумори.

• Нефро-уретеректомия при доброкачествено или злокачествено заболяване.

• Нефропексия при поликистоза на бъбрека.

• Бъбречна поликистоза.

• Пиелолитотомия при селектирани случаи.

• Пиелопластики (на легенче).

• Парциална (частична) нефректомия.

 

Надбъбречните жлези са два малки органа, с размерите на палец, разположени по един над двата бъбрека.

Те са с триъгълна форма. Приемат се за ендокринни жлези, т.к. произвеждат хормони, сред които кортизол, алдостерон, адреналин и малка част от половите естроген и андрогени. Заболяванията на надбъбречните жлези са сравнително редки. Обикновено се откриват доброкачествени новообразувания, които могат да бъдат отстранени миниинвазивно с лапароскопска хирургия. Хормоните, произведени от надбъбречния тумор, могат да предизвикат високо кръвно налягане, главоболие, треперене, сърцебиене, а също и значително увеличаване на теглото. 

Лапараскопска адреналектомия (премахване на надбъбречни жлези) е подходящ метод за лечение при следните диагнози:

• Доброкачествени тумори.

• Феохромоцитом.

• Прости (неусложнени) кисти на надбъбречните жлези.

• Миелолипом.

• Ангиеомиелипом.