Уретер

Уретерите (2 на брой) са свързващи тръби между бъбреците и пикочния мехур.

Тяхната функция е да осигурят оттичането на урината. Дължината им е около 25-30 см. 

При нарушения във функцията им и необходимост от оперативна намеса, лапароскопската хирургия е подходяща за:

• Уретеролитотомия.

• Уретеролиза (освобождаване).

• Корекция при рефлукс.

• Други операции върху уретер.