Висок клас апаратура

За да се гарантира качественото изпълнение на оперативните процедури в Лейзър Мед работим с апаратура на утвърдени производители. Това, комбинирано с опита на хирурзите, е от съществена значимост за резултата от лечението.
Инструментариумът, с който се извършва процедурата, се нарича лапароскоп. Представлява сет от дълги и тънки тръбички, снабдени с високоинтензивна светлина и камера. Те наподобяват нормалните хирургични инструменти, но за разлика от тях са силно удължени, за да може да се работи в дълбочина.

Свързани са с монитор, който визуализира оперативното поле с многократно увеличение.

Допълнителни инструменти: 

Ножици: обикновено с извити браншове (краища), подходящи за различен тип кръвоспиране. 

Ултразвуков (хармоничен) скалпел: режещ инструмент, който е алтернатива на конвенционалните ножици. Използва висока честота на вибрациите на тъп скалпел, който реже и коагулира (кръвоспира) едновременно. Предпочитан от опитните лапароскопости, т.к. е много щадящ за тъканите и процедурата протича със значително по-малко латерално (странично) термично увреждане в сравнение с това при използването на електрохирургичен нож.

Форцепси (пинсети) и граспери (захващащи инструменти/ щипки): с различни размери, дължини, ъгли. Подпомагат бързото протичане на процедурата, дават възможност за персонализирането й и повишават нейната прецизност.